HAKKIMIZDA

Ülkemizde burs ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin, burs veren gerçek ve tüzel kişilere ulaşması, diğer yandan burs vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin de doğru öğrenciyi aramaları, bulmaları ve ulaşmaları her zaman büyük ve aşılamayan bir sorun olmuştur.

İçlerinde iktisatçı, istatistikçi, hukukçu ve yazılımcıların bulunduğu bir gönüllüler grubu tarafından bu sorunu nasıl çözebiliriz sorusundan yola çıkılmış, kalıcı ve sağlıklı bir çözüm olarak, Türkiye’deki ilk ve tek burs platformu bursburada.com hizmete sunulmuştur.

Bursburada.com, üniversite öğrencilerine burs vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, odalar, borsalar vb. tüm kurum ve kuruluşlar ile burs almak isteyen tüm üniversite öğrencilerini bir araya getiren dijital bir platformdur.

Bursburada.com’ un hem burs verenler hem de burs talep edenler açısından karşılıklı iki temel amacı vardır:

Bursverenler açısından, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, odalar, borsalar vb. tüm kurum ve kuruluşlara, burs vermek için üniversite öğrencisi araştırma ve bulma aşamasında,  ister bulundukları ilden ister tüm Türkiye’den geniş ve detaylı bir aday portföyü sunmak, böylelikle verilen bursun sağlıklı, gerçekçi ve adaletli olarak hedefine ulaşmasını sağlamaktır.

Burs talep eden üniversite öğrencileri açısından da, burs vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara tek platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve kendilerini ayrıntılı bir biçimde tanıtabilme ve ifade edebilme imkânını sunmaktır.

Bursburada.com; bugün itibariyle burs veren veya ileride verebilecek olan on binlerce gerçek kişiyi, binlerce oda, borsa, esnaf birliği, vakıf, dernek ve kuruluşu, burs talep edenler olarak da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı tüm üniversite, yüksekokul ve enstitüde öğrenim gören milyonlarca üniversite öğrencisini kapsamaktadır.

Bursburada.com’ un işleyişi objektiflik ve şeffaflık temelinde gerçekleşmektedir. Burs talep eden üniversite öğrencileri kendilerini tanıtabilecek düzeydeki bilgilerini ve bursun yatmasını istedikleri bankaya ait iban numarasını siteye kaydederler. Burs vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler de siteye kayıtlı öğrenciler arasından istedikleri kriterler çerçevesinde arama yaptıktan sonra, burs vermeyi uygun buldukları öğrenci ve ya öğrencilerin kayıtlı iban numaralarına istedikleri miktarda bursu yatırırlar.

Bursburada.com bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğduğu için burs talep eden öğrencilerin bu platformdan ücretsiz olarak yararlanmaları düşünülmüş ve faaliyette bulunduğu ilk yıl tamamen kurucu gönüllülerin maddi ve manevi destekleri ile ayakta kalmaya çalışmıştır. Buna karşılık yapılan üyelik kayıtlarında ciddiyetten uzak, yanlış ve gerçek dışı kayıtlara rastlanmış ve site yönetimimiz, bursverenlerden ciddi şikayetler ve tepkiler almıştır.

Bu şikayetler ve tepkiler sonucunda  site yönetimimiz, 2017 yılı başından itibaren siteye üye olarak burs başvurusu yapmayı sembolik bir üyelik ücreti karşılığında yapmaya karar vermiştir.